Centre Universitari de Manacor

En què et podem ajudar nosaltres?

UIB

1. Informació sobre els estudis

2. Suport tècnic en els tràmits administratius

3. Suport tècnic en la matrícula

4. Relacions amb el Servei d’Informació

5. Sol·licitud de crèdits de lliure configuració

UOC

1. Préstec bibliotecari: recollida, notificació i enviament

2. Acarament de documents

3. Informació general a futurs alumnes

4. Gestió de la bústia del “Campus Virtual”

5. Suport tècnic en la matrícula i en el tràmits administratius

7. Assessorament a alumnes actius

8. Organització actes UOC a Mallorca

9. Recepció documents per alumnes

Aula Mentor

1. Informació personal sobre els cursos

2. Campanyes d’informació

3. Assessorament respecte a matrícula en cursos i avaluació de competències

4. Alta de nous alumnes

5. Matriculació d’alumnes en cursos

6. Renovació de matrícula

7. Llistes mensuals d’alumnes matriculats

8. Control d’ingressos i despeses

9. Inversions

10. Organització prèvia dels exàmens

11. Realització dels exàmens

12. Recollida de certificats

13. Gestió de la bústia de correu de la “Mesa de Trabajo”

UNED i altres

1. Informació sobre els estudis

2. Suport tècnic en els tràmits administratius

3. Suport tècnic en la matrícula